×
×

MobiPay Easy припејд

 • Услугата автоматски се активира при првото надополнување со MobiPay ваучер;
 • Плаќања до 300 ден. по трансакција;
 • Вкупен месечен лимит на плаќања по MSISDN до 6.000 ден.;
 • Месечен лимит на надополна и максимална состојба на сметка e 6.000 ден.

Надополнувањето на МobiPay ваучер е овозможено преку следниве канали:

 1. 1. Најблиската Телеком продавница
 2. 2. Онлајн надополнување:
  -Плати онлајн модул (http://www.t-mobile.mk/e-biznis/vaucers.aspx),
  -Е-ваучер модул (www.telekom.mk и http://www.idividi.com.mk/)
 3. 3. Надополнување од постпејд сметка преку:
  -Визуелен автомат – со повик кон бројот *122#
  -Говорен автомат - со повик кон бројот 122

За користење на MobiPay Easy припејд не се наплаќа ниту провизија по трансакција, ниту месечен надомест.

* При користење на услугата, обврзани сте да ги почитувате општите услови за микроплаќање.

На мобилниот уред или на неговите делови не е потребна дополнителна инсталација на софтвер или податоци за остварување MobiPay трансакции. Повеќе информации на ЗОШТО Е БЕЗБЕДЕН.