×
×
  1. Појдете во најблиската експозитура на:
    НЛБ Тутунска банка или Стопанска банка АД Битола.
  2. Пополнете MobiPay барање на кое ќе го внесете Вашиот мобилен телефонски број и ќе одберете картички на кои сакате да ја активирате услугата MobiPay. Еден мобилен телефонски број може да се поврзе со 5 различни платежни картички.
  3. Банката веднаш го процесира Вашето барање и Ви издава MobiPay PIN код кој го внесувате при авторизација на плаќањата, со што е загарантирана Вашата безбедност.

Детали и услови за добивање на услугата можете да најдете на страницата на НЛБ Тутунска банка или во експозитурите на Стопанска банка АД. Битола.

MobiPay услугата преку банкарска сметка, моментално е достапна за заедничките клиенти на:

  • Tелеком (припејд и постпејд) и НЛБ Тутунска банка или
  • Телеком (припејд и постпејд) и Стопанска банка АД.Битола.

На мобилниот уред или на неговите делови не е потребна дополнителна инсталација на софтвер или податоци за остварување MobiPay трансакции. Повеќе информации на ЗОШТО Е БЕЗБЕДЕН.

MobiPay во mWallet

MobiPay преку банкарска сметка во мWallet е во подготовка.