×
×

MobiPay Easy

  • До 300 ден. по трансакција;
  • Доколку услугата веќе не Ви е активирана од Телеком, активирајте ја брзо и лесно со повик кон бесплатниот број:14 11 14 *;
  • Вкупниот месечен лимит го одредува Телеком во зависност од Вашиот кредитен рејтинг и висината на Вашата месечна телефонска претплата.

MobiPay Standard

  • До 1.000 ден. по трансакција;
  • Aктивирање на услугата со потпишување договор во најблиската Телеком продавница;
  • Вкупниот месечен лимит го одредува Телеком во зависност од Вашиот кредитен рејтинг и висината на Вашата месечна телефонска претплата.

За користење на MobiPay Easy или MobiPay Standard не се наплаќа ниту провизија по трансакција, ниту месечен надомест.

* При користење на услугата, обврзани сте да ги почитувате општите услови за микроплаќање.

Детали и услови за активирање или деактивирање на услугата се објавени на страницата на Телеком:

На мобилниот уред или на неговите делови не е потребна дополнителна инсталација на софтвер или податоци за остварување MobiPay трансакции. Повеќе информации на ЗОШТО Е БЕЗБЕДЕН.